Coneixem el desig de representar jardins del pintor Rusiñol, en aquest quadre va demostrar una delicadesa de composició d’ambient intimista, molt modern, vibrant i lumínic pel colorisme dels tests d’hortènsies, d’indiscutible protagonisme, amb un gust elegant per la perspectiva lineal per fer-nos espectadors partícips de l’escena i la bellesa dels motius.

Any 1891-1892

Oli sobre tela

132x91 cm

Santiago Rusiñol, 1861 - 1931