La màquina és de pèndol llarg amb mecanismes d’escapament de retrocés i la soneria d’hores i quarts, i tres pesos motrius. L’esfera és de tipus anglès, de planxa de ferro quadrada. Les agulles de ferro, disc de llautó amb la signatura. El disc de les hores és d’esmalt amb les hores pintades.

Llegenda: “Anton Ratera Igualada 31”. La família Ratera d’Igualada va tenir una forta relació amb la indústria de les armes de foc. Antoni Ratera i Bou ja s’inicià en l’ofici amb el seu pare i, en el seu document matrimonial de l’any 1791, redactat en llatí, se l’anomena Juvenem horologiorum fabricum, ‘jove constructor de rellotges’.

Rellotge de paret, 43 x 28 x 20 cm

Taller d’Igualada

Antoni Ratera i Bou, 1769 - 1833