La màquina és de pèndol llarg, amb mecanismes per a la marxa amb l’escapament català, la soneria d’hores i la de quarts. L’esfera és de llautó gravada al burí. L’agulla és de ferro.

Llegenda: “OLOT JOAN ESTORCH”. Joan Estorch signa cinc dels rellotges d’Olot. En una estadística de l’any 1785 es diu que a Olot hi havia quatre empreses que es dedicaven a la fabricació de rellotges.

Rellotge de paret, 24,5 x 14,5 x 14 cm

Taller d’Olot

Joan Estorch i Sargatal, 1743 - 1797