Tal com indica la llegenda del revers, aquesta moneda forma part d’una sèrie de monedes antigues que Trajà va restaurar reconeixent en aquestes peces un valor històric que testimoniava tant la història de Roma com els motius de la seva grandesa. Aquesta moneda en particular recorda la victoriosa campanya de Vespasià a Orient per a sufocar la Primera Guerra Jueva (66-73 dC), conclosa amb la conquesta de Jerusalem i la destrucció del Temple.

A l’anvers, bust de Vespasià llorejat envoltat per la llegenda IMP(erator) CAESAR VESPASIANVS AVG(ustus) CO(n)S(ul) VIII. Al revers, trofeu amb despulles militars i, al peu, un captiu jueu agenollat i amb les mans lligades a l’esquena. Al voltant del trofeu, la llegenda IMP(erator) CAES[AR TRAIANVS AV]G(ustus) GER(manicus) DAC(icus) P(ater) P(atriae) REST(ituit) i una gràfila de punts.

Encunyat per Trajà, emperador romà, dins de la sèrie de monedes restaurades.

Roma. 107-112/113 dC

Pes: 7,17 g