Aquesta moneda celebra la victoriosa conquesta de Britània de l’emperador Claudi l’any 43 dC sota el comandament del general Aule Plauci. L’annexió de l’illa no només va permetre completar el domini romà sobre tota l’Europa occidental sinó que, a més, va permetre l’explotació de les riques mines de plata que hi havia.

A l’anvers, bust de Claudi llorejat envoltat per la llegenda TI(berius) CLAVD(ius) CAESAR AVG(ustus) P(ontifex) M(aximus) TR(ibunitia) P(otestate) VI IMP(erator) XI i una gràfila de punts molt deteriorada. Al revers, arc triomfal erigit al fòrum de Roma per commemorar la campanya de Britània envoltat per una gràfila de punts. A l’arquitrau, sota l’estàtua eqüestre de l’emperador flanquejada per dos trofeus militars, la inscripció DE [victis] BRITANN(is), és a dir, ‘triomf sobre els britànics’.

Encunyat per Claudi, emperador romà.

Roma. 46-47 dC

Pes: 7,73 g