Aquesta moneda es va encunyar l’any 193, just després que Septimi Sever derrotés un dels competidors pel tron imperial, Didi Julià, per tal de recompensar la fidelitat dels seus soldats. D’aquí l’al·lusió a la liberalitat de l’emperador (liberalitas Augusti) que esmenta la llegenda del revers.

A l’anvers, bust de Septimi Sever llorejat envoltat per la llegenda IMP(erator) CAE(sar) L(ucius) SEP(timius) SEV(erus) PERT(inax) AVG(ustus) i una gràfila de punts. Al revers, personificació de la deessa Liberalitat sostenint un àbac a la mà dreta i una cornucòpia a l’esquerra. Al voltant de la figura, la llegenda LIBERAL(itas) AVG(usti) CO(n)S(ul) i una gràfila de punts molt deteriorada.

Encunyat per Septimi Sever, emperador romà.

Roma. 193 dC

Pes: 7,06 g