El títol imperator, seguit d’una xifra, fa referència a les vegades que les tropes han aclamat l’emperador per les seves victòries.

A l’anvers, bust d’Antoní Pius llorejat envoltat per la llegenda ANTONINVS AVG(ustus) PIVS P(ater) P(atriae) TR(ibunitia) P(otestate) CO(n)S(ul) III i una gràfila de punts. Al revers, Victòria alada sostenint un trofeu amb les dues mans envoltada per la llegenda IMPERATOR II i una gràfila de punts.

Encunyat per Antoní Pius, emperador romà.

Roma. 142-144 dC

Pes: 7,36 g