D’una gran perfecció tècnica –mestre en l’aquarel·la, modalitat molt apreciada en el segle XIX. Va marxar pensionat a Roma pel govern de la Primera República. Allà hi va residir durant deu anys, per estudiar a l’Acadèmia de Roma. Va tenir un gran ressò internacional, ja que el mercat, amb el marxant Goupil al capdavant, volia consagrar-lo com a substitut del seu compatriota Fortuny, mort feia poc, però les seves arrels romanes van quedar superades en poc temps per l’empenta de les noves tendències de París.

Oli sobre tela

150x87,5 cm

Baldomé Galofré, 1846 - 1902