Aquest autor paisatgista, seguidor de l’escola luminista, desenvolupà la seva pintura amb el protagonisme absolut de la llum, una llum més suau i tamisada. Solia introduir perspectives amb línies diagonals molt marcades i profundes que representaven espais veristes i senzills, que donaven molta importància a les qualitats matèriques dels elements, terres, camins i cases emblanquinades. Aquest moviment va sorgir a Catalunya, principalment a Sitges, dins els corrents de l’època amb diverses escoles nacionals als Estats Units i a països europeus. A Espanya va destacar el luminisme valencià, centrat en la figura de Joaquín Sorolla.

Oli sobre tela

48x73 cm

Joan Roig Soler, 1852 - 1909