Litografia, épreuve d’artiste. Tirage de 375, 25 proves d’autor i 350 edició.

75x55 cm

Salvador Dalí, 1904 - 1989