La carta és de Miquel Carbó enviada a Joaquim Casas, des de París, el 4 de gener de 1882, fent ressò de notícies domèstiques, canvi d’habitatge, vicissituds amb els idiomes. Així mateix comenta que els francesos incrementen el doble de cost als estrangers a l’acadèmia on Ramon Casas estudia.

La carta anava acompanyada de dos dibuixos de Ramon Casas: un autoretrat i el retrat de Miquel Carbó.

Any 1882

Carta manuscrita de Ramon Casas a Miquel Carbó, il·lustrat a les dues cares

16x19,5 cm

Ramon Casas, 1866 - 1932