A l’anvers, bust drapejat de Constanci II llorejat amb fíbula envoltat per la llegenda CONSTANTIVS AVG(ustus) i una gràfila de punts. Al revers, Victòria alada avançant cap a l’esquerra, amb un trofeu amb despulles a la mà dreta i una palma a l’esquerra. A la dreta del trofeu, un estel i, sota les ales, LXXII (una marca de pes). Al voltant de la figura, la llegenda VICTORIA AVG(usta) i una gràfila de punts. A l’exerg, S(acra) M(oneta) AN(tiochena) i un punt.

Encunyat per Constanci II, emperador romà.

Antioquia. 337-347 dC

Pes: 4,41 g