Aquesta moneda commemora el consolat conjunt de Teodosi II i Valentinià III, representats amb els vestits consulars donant inici als jocs inaugurals que es feien l’1 de gener. Per això, a la mà dreta aguanten la mappa, un drap que l’emperador llançava a l’arena per tal de donar inici als espectacles.

A l’anvers, bust frontal de Teodosi II amb casc amb una diadema de perles, cuirassa, una llança sobre l’espatlla dreta i, a l’esquerra, un escut decorat amb una biga. Al voltant de l’emperador, la llegenda D(ominus) N(oster) THEODOSIVS P(ius) F(elix) AVG(ustus) i una gràfila de punts. Al revers, a l’esquerra, Teodosi II (emperador d’Orient) i, a la dreta, Valentinià III (emperador d’Occident) entronitzats, sota un estel, amb diadema, nimbus i les vestimentes consulars. A la mà dreta, sostenen la mappa i, a l’esquerra, la creu llarga. Al voltant de les figures, la llegenda SALVS REIPVBLICAE i una gràfila de punts. A l’exerg, CON(stantinopoli) OB(ryzum), és a dir, encunyada a Constantinoble i d’or pur.

Encunyat per Teodosi II, emperador romà d’Orient.

Constantinoble. 425 dC

Pes: 4,43 g