A l’anvers, bust frontal de Zenó amb casc amb una diadema de perles, cuirassa, una llança sobre l’espatlla dreta i, a l’esquerra, un escut decorat amb una biga. Al voltant de l’emperador, la llegenda D(ominus) N(oster) ZENO PERP(etuus) AVG(ustus) i una gràfila de punts molt deteriorada. Al revers, Victòria alada amb una creu llarga enjoiada a la mà dreta i un estel rere les ales. Al voltant de la figura, la llegenda VICTORIA AVGGG(ustorum trium) H i una gràfila de punts. A l’exerg, CON(stantinopoli) OB(ryzum), és a dir, encunyada a Constantinoble i d’or pur.

Encunyat per Zenó, emperador romà d’Orient.

Constantinoble. 476-491 dC

Pes: 4,32 g