A l’anvers, bust de Tit llorejat envoltat per la llegenda DIVVS TITVS i una gràfila de punts. Al revers, tron drapejat de Júpiter Capitolí decorat amb el raig i envoltat per la llegenda IMP(erator) CAES(ar) TRAIAN(us) AVG(ustus) GER(manicus) DAC(icus) P(ater) P(atriae) REST(ituit) i una gràfila de punts.

Encunyat per Trajà, emperador romà, dins de la sèrie de monedes restaurades que glossa la divinització.

Roma. 107-112/113 dC

Pes: 7,25 g