Teodosi I va compartir el tron amb dos coemperadors més. Primer, amb Gracià i Valentinià II, els dos fills del seu predecessor (Valentinià I), i, després, amb els seus dos propis fills (Arcadi i Honori). Això va comportar que, a les llegendes de les seves monedes, sempre hi fes constar que, malgrat que hi havia tres sobirans, governaven en total concòrdia. Com es pot veure a la llegenda del revers, l’abreviatura de tres emperadors es feia repetint tres cops la lletra ge (AVGGG).

A l’anvers, bust drapejat de Teodosi I amb cuirassa i diadema de perles amb gemma envoltat per la llegenda D(ominus) N(oster) THEODOSIVS P(ius) F(elix) AVG(ustus) i una gràfila de punts. Al revers, personificació entronitzada de Constantinoble amb casc, ceptre llarg i un peu sobre una proa sostenint un escut amb la inscripció VOT(is) V MVL(tis) X. Al voltant de la figura, la llegenda CONCORDIA AVGGG(ustorum trium) Γ i una gràfila de punts. A l’exerg, CON(stantinopoli) OB(ryzum), és a dir, encunyada a Constantinoble i d’or pur.

Encunyat per Teodosi I, emperador romà.

Constantinoble. 379-395 dC

Pes: 4,40 g