A l’anvers, bust frontal de Teodosi II amb casc amb una diadema de perles, cuirassa, una llança sobre l’espatlla dreta i, a l’esquerra, un escut decorat amb una biga. Al voltant de l’emperador, la llegenda D(ominus) N(oster) THEODOSIVS P(ius) F(elix) AVG(ustus) i una gràfila de punts molt deteriorada. Al revers, Victòria alada amb una creu llarga a la mà dreta. Al voltant de la figura, la llegenda VOT(is) XX MVLT(is) XXX i una gràfila de punts molt deteriorada. A l’exerg, CON(stantinopoli) OB(ryzum), és a dir, encunyada a Constantinoble i d’or pur.

Encunyat per Teodosi II, emperador romà d’Orient.

Constantinoble. 420-422 dC

Pes: 4,43 g