Aquesta moneda commemora el novè consolat de Constanci II, qui està representat amb els vestits consulars mentre dona inici als jocs inaugurals que es feien l’1 de gener. Per això, a la mà dreta sosté la mappa, un drap que l’emperador llançava a l’arena per tal de donar inici als espectacles.

A l’anvers, bust de Constanci II amb vestimenta consular i diadema de perles amb gemma. A la mà dreta, aguanta la mappa i, a l’esquerra, un ceptre curt coronat per un orbe. Al voltant de la figura, la llegenda FL(avius) IVL(ius) CONSTANTIVS P(ius) F(elix) AVG(ustus) i una gràfila de punts molt deteriorada. Al revers, personificacions entronitzades de les ciutats de Roma (a la dreta i amb llança) i de Constantinoble (a l’esquerra, amb ceptre i un peu sobre una proa). Entre ambdues, un escut amb la inscripció VOT(is) XXXV MVLT(is) XXXX. Al voltant de les figures, la llegenda FELICITAS ROMANORVM i una gràfila de punts molt deteriorada. A l’exerg, les lletres R(omae) S(acra) M(oneta) P(ercussa) i una palma.

Encunyat per Constanci II, emperador romà.

Roma. 357 dC

Pes: 4,42 g