A l’anvers, bustos junyits de Ptolemeu II, diademat, i Arsínoe II envoltats per una gràfila de punts. A sobre de la parella, el nom del monarca: AΔEΛΦΩN. Rere el cap del rei, un petit escut. Al revers, bustos junyits de Ptolemeu I, diademat, i Berenice I, pares de Ptolemeu II, envoltats per una gràfila de punts. A sobre de la parella, s’hi intueix la paraula ΘEΩN, que n’indica la divinització.

Encunyada per Ptolemeu II Filadelf, rei d’Egipte.

Alexandria. 285-246 aC

Pes: 40 litrai (13,82 g)