A l’anvers, bust frontal d’Arcadi amb casc amb una diadema de perles, cuirassa, una llança sobre l’espatlla dreta i, a l’esquerra, un escut decorat amb una biga. Al voltant de l’emperador, la llegenda D(ominus) N(oster) ARCADIVS P(ius) F(elix) AVG(ustus) i una gràfila de punts molt deteriorada. Al revers, Victòria alada de perfil, orientada vers la dreta, asseguda sobre una cuirassa i amb un escut entre les mans amb les marques XX i XXX distribuïdes en dues línies. Al voltant de la figura, la llegenda NOVA SPES REIPVBLICAE i una gràfila de punts molt deteriorada. A l’exerg, CON(stantinopoli) OB(ryzum), és a dir, encunyada a Constantinoble i d’or pur.

Encunyat per Arcadi, emperador romà d’Orient.

Constantinoble. 402-403 dC

Pes: 4,43 g