Aquesta moneda es va encunyar per commemorar l’establiment del Segon Triumvirat, és a dir, l’aliança política entre August, Marc Antoni i Emili Lèpid per tal de governar la República romana amb l’autoritat màxima dos anys abans (43 aC).

A l’anvers, bust de Marc Antoni envoltat per la llegenda M(arcus) ANT(onius) IMP(erator) AVG(ustus) IIIVIR R(ei) P(ublicae) C(onstituendae) M(arcus) BARBAT(ius) Q(uinti filius) P(ollio) i una gràfila de punts. El nom de Marcus Barbatius Pollio devia ser el del magistrat que la va encunyar. Al revers, bust de Juli Cèsar Octavià (August) envoltat per la llegenda CAESAR IMP(erator) PONT(ifex maximus) IIIVIR R(ei) P(ublicae) C(onstituendae) i una gràfila de punts.

Encunyat per Marc Antoni i August, triumvir de la República romana.

Roma. 41 aC

Pes: 6,97 g