A l’anvers, bust frontal de Lleó I amb casc amb una diadema de perles, cuirassa, una llança sobre l’espatlla dreta i, a l’esquerra, un escut decorat amb una biga. Al voltant de l’emperador, la llegenda D(ominus) N(oster) LEO PERPET(uus) AV(gustus). Al revers, Victòria alada amb una creu llarga enjoiada a la mà dreta i un estel rere les ales. Al voltant de la figura, la llegenda VICTORIA AVCCC(ustorum trium) C. A l’exerg, CON(stantinopoli) OB(ryzum), és a dir, encunyada a Constantinoble i d’or pur.

Encunyat per Lleó I, emperador romà d’Orient.

Constantinoble. 457-474 dC

Pes: 4,37 g