A l’anvers, bust de Vitel·li llorejat envoltat per la llegenda A(ulus) VITELLIVS GERMAN(icus) IMP(erator) TR(ibunitia) P(otestate I). Al revers, bustos enfrontats del fill i la filla de Vitel·li envoltats per la llegenda LIBERI IMP(eratoris) GERMAN(ici), és a dir, ‘els fills de l’emperador germànic’.

Encunyat per Vitel·li, emperador romà.

Roma. 69 dC

Pes: 6,94 g