El tremís (tremissis) era una moneda d’or que va crear l’emperador Magne Màxim l’any 385 dC i que valia un terç d’un sòlid. Amb la desaparició de l’Imperi romà a Occident i les dificultats per aconseguir or, els regnes germànics de l’Europa occidental van deixar d’encunyar sòlids i van passar a produir tremissos.

A l’anvers, bust frontal de Sisebut amb diadema de perles i clàmide, envoltat per la llegenda SISEBVTVS RE(x) i una creu. Al revers, bust frontal de Sisebut amb diadema de perles i clàmide, envoltat per la llegenda ISPALI PIVS i una creu.

Encunyat per Sisebut, rei visigot d’Hispània.

Hispalis (actual Sevilla). 612-621 dC

Pes: 1,52 g