Rostre eixut i llargarut, solcat d’arrugues i pòmuls sortints amb barba i cabells abandonats, d’ulls vius i expressius, Francesc Gimeno és un dels més significants dibuixants del seu temps. I ratifica aquesta mestria en els seus autoretrats, tant pel que fa a la qualitat com al nombre, ja que es tracta d’un dels pintors catalans que més s’ha autoretratat. Se’n coneixen uns dos-cents, sobretot en els últims anys de la seva vida. A la manera d’una autobiografia espiritual i anímica del pintor.

Dibuix carbó sobre paper

31 x 22 cm

Francesc Gimeno, 1858 - 1927