La màquina és de pèndol llarg, amb mecanismes d’escapament de retrocés i la soneria d’hores i quarts, quatre pesos motrius i despertador. L’esfera és de llautó de tipus anglès, amb aplics de fosa i gravats al burí. Disc en llautó.

La màquina és de pèndol llarg, amb mecanismes d’escapament de retrocès i la soneria d’hores i quarts, quatre pesos motrius i despertador. L’esfera és de llautó de tipus anglès, amb aplics de fosa i gravats al burí. Disc en llautó.

Rellotge de paret del segle XVIII. La peça ens explica qui era l’autor, que procedia d’una família de ferrers. La població és Igualada i l’any de realització, el 1777. El disc té gravades les hores en nombres romans i els minuts en nombres àrabs. En el frontís hi ha un espai pel qual es devia moure un petit autòmat (desaparegut), associal al pèndol.

Any 1777

Rellotge de paret, 56 x 25 x 20 cm

Taller d’Igualada

Anton Ratera i Torres, 1733 - 1786