Projecció horaria d’esfera sobre paret o similar. Metall

Any circa 1920. USA

Rellotge projector d’horari elèctric, 38 x 50 x 16 cm