Escena galant i romàntica, representant una parella recollint fruita. Paleta de porcellana i llautó.

Any circa 1880, França

Paleta de pintor amb rellotge, 44 x 28 x 36 cm