Àmbit laboral i control d’assistència i puntualitat dels treballadors. Fusta, metall i esfera ceràmica.

Mecanisme per a l’àmbit laboral i control d’assistència i puntualitat dels treballadors. L’any 1844, el matemàtic i científic anglès Charles Babbage, un dels pares de les computadores i l’organització científica i automatitzada del treball, va inventar un rellotge de fitxar mecànic basat en les targetes perforades. Va tenir la idea de sincronitzar tots els rellotges amb el senyal horari de Greenwich. Fusta, metall i esfera ceràmica.

1844 – El matemàtic i científic anglès Charles Babbage (1792-1871), un dels pares de les computadores i precursor de l’organització científica del treball (taylorisme), inventà un rellotge de fitxar mecànic.

Final segle XIX

Rellotge laboral, 87 x 37 x 29 cm