La màquina és de pèndol llarg, tres pesos motrius, amb mecanismes per a la marxa amb l’escapament català, la soneria d’hores i la de quarts. L’esfera és de llautó i l’agulla de ferro.

Llegenda: “Moyà 71”. L’estructura dels tres mecanismes segueix la disposició perpendicular, molt habitual en els rellotges fabricats pel rellotger Senesteva. Les campanes es col·loquen allunyades del mecanisme per sobresortir per damunt de la caixa.

Rellotge de paret, 26,6 x 17,6 x 17 cm

Taller de Moià

Josep Senesteva i Berenguer, 1740 - 1806