Fusta, metall i ceràmica

Any 1750

Rellotge amb desplaçament vertical, 60 x 8 x 13 cm