La màquina és de pèndol curt frontal amb escapament de paletes i soneria d’hores. L’esfera és vertical de planxa de ferro. Agulla de ferro.

L’any 1748, el consistori de Gironella va demanar a Joan Puigferrat que construís un rellotge nou per al campanar, amb l’exigència que l’havia de lliurar en el termini de dos mesos i pel preu de setanta lliures. Al mateix temps, li oferia la possibilitat de quedar-se a viure a Gironella, amb l’avantatge que la vila pagaria els seus impostos.

Rellotge de paret amb pèndol curt en forma d’àncora naval, 19,3 x 13,2 x 11,1 cm

Taller de Gironella

Família Puigferrat