La màquina és de pèndol curt amb tres pesos, l’escapament de paletes i la soneria d’hores i quarts. L’esfera és de tipus anglès, de planxa de llautó quadrada, disc de peltre, ornaments de llautó, i agulles de ferro.

Llegenda: “Antonius Bou Barne”. S’ha trobat un sol rellotge que porti la signatura de Barcelona i la del seu autor. Les característiques del rellotge domèstic de Barcelona el fan un dels més antics de la rellotgeria catalana de l’època. És possible que tingués relació amb els rellotgers d’Arenys, per la seva maquinària. En aquest cas, el més segur és que els rellotgers d’Arenys aprenguessin l’ofici amb Antoni Bou, i no al contrari.

Rellotge de paret, 35 x 17 x 18 cm

Taller de Barcelona

Antonius Bou Barne, 1720 - 1790