Consta d’una esfera gran de cara al públic i d’una esfera menor interior, dirigida al despatx.

Rellotge urbà i de funció pública amb doble esfera. L’esfera de més gran format aniria de cara a la gent i públic de l’estació, fàbrica o mercat, i l’altra esfera menor aniria a l’interior d’un despatx dirigida a la institució.

Any circa 1900

Rellotge públic d’estació de tren, fàbrica o mercat, 208 x 58 x 58 cm