La màquina és de pèndol llarg, tres pesos, amb mecanismes per a la marxa amb l’escapament català, la soneria d’hores i la de quarts. L’esfera és de llautó de tipus anglès amb aplics de llautó i disc de les hores de coure esmaltat. Les agulles són de llautó.

Llegenda: “TOMÀS EN OLOT”, que identifica autor i població. Amb la marca d’Olot es coneixen dos grups diferenciats de rellotges, el primer de manufactura simple, amb una sola agulla i esfera de llautó gravada i sense aplic (vegeu rellotge Joan Estorch), i un segon, d’estil anglès, amb esfera esmaltada, d’aspecte més luxós.

Any Circa 1775

Rellotge de paret, 34,5 x 24,5 x 12 cm

Taller d’Olot

Thomas