La màquina és de pèndol i quatres pesos, amb tres mecanismes per a la marxa amb escapament articulat, la soneria d’hores, la de quarts i despertador. L’estructura és de ferro i rodes de llautó. L’esfera és de llautó, de tipus anglès amb autòmat de llautó.

Llegenda: “MOYÀ 301”. Disposa d’una màquina de tres mecanismes i l’autonomia de funcionament és d’uns quatre dies. La figureta de l’angelet que es mou al compàs del pèndol té una funció tant decorativa com funcional; en estar el rellotge tancat en una caixa, el moviment de la figura demostrava que el rellotge estava funcionant.

Rellotge de paret, 40 x 26 x 15 cm

Taller de Moià

Josep Senesteva i Berenguer, 1740 - 1806