A l’anvers, bust frontal de Teodosi II amb casc amb una diadema de perles, cuirassa, una llança sobre l’espatlla dreta i, a l’esquerra, un escut decorat amb una biga. Al voltant de l’emperador, la llegenda D(ominus) N(oster) THEODOSIVS P(ius) F(elix) AVG(ustus) i una gràfila de punts molt deteriorada. Al revers, personificació entronitzada de Constantinoble amb casc, un orbe coronat per una creu a la mà dreta i un ceptre llarg a l’esquerra en què es recolza un escut. A la dreta del tron, un estel i, sota el peu esquerre, la proa d’un vaixell. Al voltant de la figura, la llegenda VOT(is) XXX MVLT(is) XXXX i una gràfila de punts molt deteriorada. A l’exerg, CON(stantinopoli) OB(ryzum) H, és a dir, encunyada a Constantinoble i d’or pur a l’oficina hac.

Encunyat per Teodosi II, emperador romà d’Orient.

Constantinoble. 430-440 dC

Pes: 4,46 g