Pintor i il·lustrador català de l’escola de París que s’instal·là al barri de Montparnasse, on hi va viure durant vint-i-cinc anys. L’estil de Grau Sala, de base colorista amb molts ecos del postimpressionisme francès, idealitza en composicions harmòniques, lluminoses i poètiques, temes de caire amable i refinats. La seva és una pinzellada ràpida i àgil amb abundants matisos tonals i poques ombres. Amb l’aquarel·la com a principal vehicle expressiu, el pintor no s’identifica plenament amb cap dels «ismes» del moment. A partir dels anys trenta, també va començar a treballar com a cartellista, figurista i decorador de diferents obres d’arts escèniques.

Any 1973

Aquarel·la sobre paper

40 x 54 cm

Emili Grau Sala, 1911 - 1975