Prova d’artista (P/A; P/A I; P/A II). Són les estampes definitives que imprimeix el mateix artista abans de fer l’edició numerada; no excedeixen del 10% del total del tiratge. Són proves comercialitzades per l’artista, amb la seva signatura, i que en alguns casos es numeren amb xifres romanes.

Any 1990

Litografia P/A

55 x 74 cm

Josep M. Subirachs, 1927 - 2014