Núm. 13, 25 de junio de 1881

Any 1881- 1884, Barcelona

Litografia original del diari La Mosca, Barcelona

38 x 55 cm

Diari La Mosca