El mercat de l’art era a París i allà anaven els artistes per intentar trobar un marxant que els representés. En setembre de 1866, Fortuny i Adolphe Goupil, marxant i editor fonamental de la història de l’art del segle XIX, van signar un contracte en exclusiva que permeté al mestre català una estabilitat econòmica i difusió internacional.

Tot i les bones crítiques de Théophile Gautier entre d’altres, les exigències del marxant i del mateix mercat artístic el feien sentir lligat a una producció repetitiva que li impedia evolucionar. En tornar a París, des de Granada i Roma, el maig de 1874, el pintor tenia intenció de trencar amb Goupil; no sabem si va fer-ho. En retornar a Itàlia va morir a Roma el mateix any.

Oli sobre fusta

32x23,5 cm

Marià Fortuny i Marsal, 1838 - 1874