Predel·la. La Passió de Crist. Retaule de Sant Miquel de Prats

La predel·la del retaule de Sant Miquel de Prats està composta de cinc taules amb escenes de la Passió de Crist. Representació convencional de la part més propera a la mesa de l’altar i al sagrari. Es refereixen als moments decisius que són el prendiment de Jesús, l’interrogatori davant Pilat, la crucifixió, la pietat i […]

Llegir-ne més