Una representació del sant sopar al voltant de la taula amb Jesucrist i els apòstols en el moment de la celebració de l’eucaristia, sense elements ni paisatge afegits que distreguin l’escena. El més característic d’aquesta obra és la posició cap a l’espectador de l’apòstol Judes. Aquest quadre remet clarament al Sant Sopar del Museu de Lleida, de grans dimensions (164,5 x 263 cm), i segons cita el Dr. Francesc Miralpeix i Vilamala al llibre, Antoni Viladomat i Manalt 1678-1755. Vida i obra, “(…) malgrat que aquí les figures apareguin més juntes i la pinzellada, en general, sigui més lleugera, com si es tractés d’una primera versió o esbós per a un quadre més gran. Els apòstols han perdut la severitat i el naturalisme d’altres pintures i han guanyat dolçor i amanerament. La lluminositat i la presentació jovenívola dels apòstols anticipen el tractament que pintors més tardans, com Bayeu o Maella, faran d’aquesta escena.

Any 1730 - 1755

Oli sobre tela

77x97 cm

Antoni Viladomat, 1678 - 1755