Oli sobre fusta

69,5x50 cm

Francesc D’A Planas Dòria, 1879 - 1992