A Rafael Durancamps li agradava pintar meticulosament, les seves composicions i disposicions són molt cuidades i el seu mètode era propi d’una persona perfeccionista. Tot i la novetat i les facilitats que representà la producció moderna industrial dels tubs de pintura, va decidir de seguir elaborant ell mateix la paleta de colors amb els pigments naturals, a l’antiga.

Oli sobre fusta

38x46 cm

Rafael Durancamps, 1891 - 1979