La petita composició urbana amb personatges anònims, l’aprofitament de la taula -en el revers del suport hi ha una composició d’arquitectura rural que no correspon al pintor-, ens mostren un reciclatge de materials durant la guerra civil. Són petites notes, sobre fusta o cartó, que podien vendre’s més fàcilment o bescanviar-se per serveis, per tabac, i/o productes alimentaris.

Oli sobre fusta

19x14,5 cm

Joaquim Mir, 1873 - 1940