Escena nocturna, centrada en un cavall blanc amb un carro dins un magatzem en un dels mercats de París.

Es tracta d’un esbós a l’oli que el pintor prenia en directe del natural i que posteriorment els feia servir per composicions de més gran format per presentar en exposicions o certàmens.

Un tema freqüent en la pintura de la primera etapa parisenca, on la modernitat està en els valors cromàtics i lumínics de la representació. Aquesta petita obra té les mateixes similituds temàticament i estilísticament que altres dues obres seves, Carrro y caballo i Carro con toldo verde.

Any 1900 - 1901

Oli sobre fusta

26x35 cm

Hermen Anglada Camarasa, 1871 - 1959